ÁSZF

ÁSZF / ÜZLETSZABÁLYZAT

 

Megrendelésével Ön a Megyer-Fa Kft. vásárlója lesz.

Kérjük, olvassa át figyelmesen az alábbiakat:

 

az eladó:

Megyer-Fa Kft.

9028 Győr, Külső Veszprémi út 55.

Adóigazgatási szám: 13291185-2-08

Cégjegyzék szám: Cg. 08-09-012227

Vevőszolgálat:munkanapokon 8.00 –14.30 óra között

Árurendelés: megyerfa@megyerfa.hu

Telefon:70/ 432-0712

Fax:96/ 998-367

 

1. Általános tudnivalók

1.1. A Megyer-Fa Kft. honlapján feltüntetett árucikkek e-mailen vagy telefonon rendelhetőek és utánvételes küldeményként a szállító futárszolgálat munkatársától vehetőek át a Vásárló által szállítási címként megjelölt helyen.

1.2. Az árucikkek jellemzői az árucikkekről szóló információs oldalon részletesen megismerhetőek.

1.3. Jelen üzletszabályzat feltételei érvényesek minden Vásárlóra és a megrendelés elküldésével lép hatályba.

1.4. A megrendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

1.5. A Vásárló vállalja, hogy a Megyer-Fa Kft. által visszaigazolt megrendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az üzletszabályzatban szereplő fizetési és áruátvételi módozatoknak megfelelően.

 

2. Árak/ Fizetési feltételek

2.1. A vételár mindig a kiválasztott árucikk mellett a megrendelőlapon feltüntetett bruttó ár, amely Forintban értendő.

2.2. Léctermék vásárlásakor a szállítási költség alapdíja bruttó 1.690Ft.

2.3. A fizetendő végösszegről a Megyer-Fa Kft. a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a vásárlót.

2.4. A szállítási költség a megrendelt termékekről kiállított és a csomagban mellékelt számlán, továbbszámlázott szolgáltatásként szerepel. A vételár és a szállítási költség kiegyenlítése készpénzben a szállító futárszolgálatnak az áru átvételkor vagy előrefizetéssel átutalással történhet.

2.5. A vételár kifizetése előrefizetéssel oly módon történik, hogy a Vásárló a Megyer-Fa Kft. visszaigazolásában szereplő bankszámlájára átutalással teljesíti a megrendelés összegét.

2.6. A Megyer-Fa Kft. fenntartja magának az indoklás nélküli árváltoztatás jogát.

 

3. Szállítás / Szállítási határidő

3.1 A Megyer-Fa Kft. az általa visszaigazolt megrendelések átadását a futárszolgálat felé egy munkanapon belül vállalja, amelyet a futárcég általában 3 munkanapon belül teljesít. A futárcég esetleges késedelmes kézbesítéséért a Megyer-Fa Kft. felelősséget nem tud vállalni.

3.2 A Megyer-Fa Kft. a nem szállítható árucikkekről vagy a szállítási késedelemről írásos értesítést küld.

3.3 Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségek, az újraküldés költségei a Vásárlót terhelik.

3.4 A kiszállításra kerülő küldemények biztosítva vannak a csomag tartalmának értékéig. Az esetleges sérülésekről az átvételkor jegyzőkönyvet kell kiállítani.

 

4. Szavatosság

4.1 A Megyer-Fa Kft. által forgalomba hozott termékek jogos minőségi kifogás esetén, amennyiben a hiányosság a szállítás időpontjában már megvolt vagy a szállítás hibájából adódott és a hiányosság bizonyíthatóan a gyártónak felróható okból keletkezett és az áru kifogásolása 14 napon belül megtörtént, a Megyer-Fa Kft. a hibás árucikket kicseréli, vagy ha a Vásárló ezt nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatéríti az áru a Megyer-Fa Kft. részére történő visszaküldése után 14 napon belül.

 

5. A vásárlástól való elállás joga

5.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Megyer-Fa Kft. Online felületén vásárolt termékek tekintetében.

5.2 A fogyasztó elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36704320712), e-mail címünkön, ( megyerfa@megyerfa.hu ), személyesen, vagy az áru visszaküldésével14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag. A fogyasztó az elállási jogát a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

5.3 Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül sértetlenül visszaküldeni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Megyer-Fa Kft -nek a termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, illetve a sérülésekből eredő értékcsökkenést.

5.4 A fogyasztó által kifizetett összeget legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik. A Megyer-Fa Kft. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.

5.5 Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges: Megyer-Fa Kft.9028 Győr, Külső Veszprémi út 55.

 

6. A felelősség korlátozása

6.1 A Megyer-Fa Kft. felelőssége minden esetben azokra a károkra korlátozódik, amelyek a teljesítése tárgyán keletkeztek. Valamennyi ezt meghaladó kártérítési igény, különösen a gyártási hiányosságokból eredő kártérítési igény kizárt, amennyiben a Megyer-Fa Kft. -nek felróható helytelen magatartás nem áll fenn.

6.2 A Megyer-Fa Kft. nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szállítási kimaradásokért, esetleges veszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következett be.

6.3 A Megyer-Fa Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget a megrendelőlapon szereplő hibás adatokból eredő téves teljesítésért, valamint az elektronikus kommunikáció során sérült vagy elveszett adatok miatti késedelmes teljesítésért.

 

6.4 Az esetleges jogi eljárások vonatkozásában a vásárló elismeri a Győri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

7. Adatvédelem

7.1 A Megyer-Fa Kft. a Vásárlók megrendeléseivel kapcsolatos, illetve annak teljesítése során tudomására jutott adatokat, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezeli és dolgozza fel.

7.2 A Megyer-Fa Kft. a Vásárlók minden adatát arra használja fel, hogy a Vásárlók megrendeléseit teljesítse és külön rendelkezés hiányában a későbbiekben további termékinformáció iránti igényeiket kielégítse.

7.3 Amennyiben a Vásárló meg kívánja tekinteni, módosítani vagy töröltetni önként átadott adatait, azt bármikor megteheti, ha azt írásban előre jelezte a Megyer-Fa Kft. felé.

7.4 A megrendelőlapon a dátum mellett a Vásárló alábbi adatainak feltüntetése szükséges:

 

név;

cégnév;

számlázási cím;

telefonszám;

e-mail;

7.5 A telefonszám/mobilszám megadása a Megyer-Fa Kft. ügyfélszolgálata és a futárszolgálat munkatársa számára történik, abból a célból, hogy a megrendelt küldeménnyel kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülő nehézségek kezelése érdekében értesíthesse a Vásárlót.

 

8. Szerzői jog

8.1 Tilos a Megyer-Fa Kft. engedélye nélkül a cég és árucikk nevet, képet, logót felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a Megyer-Fa Kft. -hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére. Kiadványainkban és honlapunkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Megyer-Fa Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

 

Megyer-Fa Kft.